De Werkwijze voor

Speltherapie

 

 

1. Kennismaking

 

Ouders/ verzorgers kunnen zelf hun kind aanmelden voor speltherapie. Dit kan telefonisch of per email. We bespreken de situatie en hulpvraag van jullie kind. Mocht uit dit gesprek blijken dat speltherapie geschikt is, wordt door ouders/ verzorgers een intakeformulier ingevuld en een afspraak gemaakt voor het intake gesprek.

 

 

2. Intakegesprek

 

Dan volgt het intakegesprek waarvoor beide ouders worden uitgenodigd. De intake vindt over het algemeen plaats in de praktijk. We praten dan over uw kind, over de problemen die gezien worden en over de reden van aanmelding. Vervolgens kan ik uitleggen welke mogelijkheden voor hulp er zijn binnen mijn praktijk. We kunnen dan ook samen kijken naar de doelen, frequentie, tijdsduur van deze hulp. Op basis van dit gesprek beslissen we of we gaan starten met speltherapie.

 

 

3. Spelsessies (45 minuten per sessie)

 

Wanneer speltherapie geschikt is voor uw kind, komt uw kind voor spelobservatie naar de spelkamer. Gemiddeld vinden er drie observatie sessies plaats en daarna maak ik een behandelplan. In dit behandelplan staan de behandeldoelen en de manier waarop aan deze doelen gewerkt gaat worden. Dit behandelplan bespreken we. Wanneer we het erover eens zijn, komt uw kind vervolgens voor spelsessies naar de spelkamer.

 

 

4. Oudergesprekken

 

Tijdens het oudergesprek bespreken we hoe het gaat met jullie kind. Wat heb ik gezien, gehoord en wat valt me op? We bespreken de voortgang en wat er nog nodig is. Wat herkennen jullie van mijn observaties? En wat niet? En welke veranderingen zijn jullie afgelopen weken opgevallen in het gedrag van jullie kind? Samen bespreken we het vervolg.

 

 

5. Vervolg Spelsessies

 

Daarna gaan we door met de spelsessies. Het is van de problematiek afhankelijk hoeveel spelsessies er in totaal nodig zijn. Elk kind is anders en er is dan ook geen standaard.

 

 

6. Eindgesprek met de Ouders

 

Wanneer ik merk dat jullie kind ‘klaar’ is met de speltherapie, dan bespreek ik dat met jullie. Jullie kind is dan sterk genoeg om zonder de spelsessies verder te gaan. Tijdens het eindgesprek bespreken we het verloop en de afronding van de behandeling. Dit is een vast onderdeel van de behandeling.​