Speltherapie

 

 

Wat is Speltherapie?

 

Spelen is belangrijk! Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Spelen is zelfs net zo belangrijk als rekenen, lezen en schrijven Spelen wordt vaak gezien als iets wat kinderen bezighoudt, waar ze zich mee vermaken.

 

Spelen is voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van sociale, emotionele ontwikkeling maar ook voor intellectuele en taalkundige vaardigheden. Leren door spelen begint al vlak na de geboorte. Door spelen ontwikkeld een baby zijn motorische vaardigheden. De spieren van een kind worden sterker, hij leert klimmen, rennen en omgaan met zware voorwerpen. Tijdens het spelen verkent hij niet alleen de eigenschappen van voorwerpen, maar ook zijn creativiteit, voorstellingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden worden gestimuleerd. Spelen is essentieel voor een gezonde verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling.

 

Speltherapie is een therapievorm voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind zijn eigen kracht te laten ontdekken en zich te ontwikkelen. Het spelen van het kind in de therapie heeft een zelfde functie als het vertellen bij volwassenen. Speltherapie kan een oplossing bieden wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren.

 

Bij Brainconnection kijk ik naar de behoeften van het kind. Meestal word speltherapie gecombineerd met psychomotorische speltherapie door middel van reflex integratie therapie voor een optimale resultaat.

 

Waarom Speltherapie?

 

Soms hebben kinderen het moeilijk in hun leven en zitten ze niet lekker in hun vel. De aanleiding hiervoor is niet altijd duidelijk. U als ouders of verzorger maakt zich zorgen en bent op zoek naar steun om uw kind te kunnen helpen.

Signalen waar u zich zorgen over maakt kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag
 • Extreme boosheid
 • Achterblijvende prestaties op school
 • Heel angstig of verdrietig zijn
 • Onverklaarbare buik- of hoofdpijn
 • Onzekerheid
 • Niet meer naar school of vriendjes willen
 • Slecht slapen of nachtmerries hebben
 • Gepest worden of zelf pesten

 

In het leven van uw kind kunnen dingen gebeurd zijn die zoveel indruk hebben gemaakt dat zij dit niet hebben kunnen verwerken. Bijvoorbeeld:

 • Verhuizing
 • Echtscheiding
 • Adoptie
 • Overlijden van een dierbaar persoon
 • Een ongeluk
 • Misbruik of mishandeling
 • Ziekenhuisopname /langdurige ziekte

 

Speltherapie kan uw kind helpen om de gebeurtenissen alsnog een plaats te kunnen geven waardoor het weer ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen.

 

Speltherapie voor wie?

 

Speltherapie is vooral gericht op kinderen tussen de 3 en de 14 jaar met sociale en/of emotionele problemen of met traumatische ervaringen.

Met behulp van verschillende methodieken, die aanvullend op elkaar werken, kijk ik wat de kind nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen.

Vooral bij jonge kinderen vindt er veel via spel plaats. Spelen is immers de manier om de wereld te ontdekken. Het is de taal van het kind. Kinderen kunnen datgene wat ze moeilijk onder woorden kunnen brengen wel in spel laten zien.