Huisregels
Geheimhouding


Alles wat tijdens de begeleiding gebeurt is vertrouwelijk, tenzij wet- of regelgeving hier anders in bepaalt. Mocht dit laatste zich voordoen, dan zal ik dit vooraf met jullie bespreken.


Praktijk BrainConnection doet haar best om zorgvuldig en vertrouwelijk met jullie gegevens om te gaan.


Jullie hebben altijd het recht op informatie betreffende de behandeling en inzage in het dossier van jullie kind. Ook hebben jullie het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen, voor zover dat door de wet- en regelgeving mogelijk is (bijvoorbeeld bewaarplicht voor de belastingdienst is 7 jaar).

Externe verslaglegging of overleg met andere partijen vindt uitzonderlijk en alleen op jullie uitdrukkelijk verzoek plaats. Jullie geven Praktijk BrainConnection in dat geval per e-mail toestemming om contact te hebben met de externe partij.


Klachtenrecht

Praktijk BrainConnection onderhoudt graag een open relatie met jullie, wederzijdse positieve feedback is voor alle partijen een kans om te leren en te groeien. Hebben jullie een vraag of een klacht, dan hoor ik dat graag zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling in. De kosten daarvan worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen. Mocht het geschil niet worden opgelost middels juridische conflictbemiddeling dan staat het partijen vrij om naar de Rechtbank te stappen om het geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.


De uitgebreide Privacyverklaring ligt ter inzage in de praktijk.